Datça yarımadasındaki buluntuların MÖ 2000’lere kadar uzandığı bilinmektedir. Bilinen ilk yerli halk Karlar. En parlak dönem Dorlar döneminde yaşanmış. MÖ 1000 yıllarında Trakya üzerinden güneye inerek Yunanistan üzerinden bölgeye gelmişler. Bugünkü Datça merkezinin 1,5 km kuzeydoğusundaki Burgaz mevkiinde Knidos’u kurmuşlar. Knidos, Dor uygarlığının merkezi olmuş. MÖ 546’da Lydia devletinin Persler’in eline geçmesinin ardından Knidos da Pers egemenliğine girmiş. Dorlar ve Romalılar yeni Knidos’a çok sayıda tapınak yapmışlar. Şehir Afrodit heykeliyle ünlenmiş. Geç Roma ve Erken Bizans Dönemi’nde tapınaklar yerlerini kiliselere bırakmış. Bizans’ın son dönemlerinde ise bir yandan depremler, diğer yandan korsan saldırıları sonucunda kent tümüyle terkedilmiş.

Yarımada üzerindeki yerleşimler 13. yüzyılda Menteşoğulları beyliğine bağlanmış, 15. yüzyılda ise Osmanlı imparatorluğu sınırlarına katılarak Datça adını almış.

Son Osmanlı padişahlarından Sultan Reşat döneminde Datça ismi Reşadiye’ye, Cumhuriyet ile tekrar Datça’ya dönüştürülmüş.1928 yılında ilçe olan Datça’nın ilk merkezi Reşadiye Mahallesi olmuş, 1947’de ise bugünkü yeri olan İiskele Mahallesine taşınmış.